زنده نگه داشته شده فیض بسیار موثر- تا ابدالآباد : حاکمیت خدا و امنیت نجات


Lose-Their-Salvation_620

زنده نگه داشته شده[1] با فیض بسیار موثر- تا ابدالآباد[2]               

16 ژانویه 1996، موعظه: جان پایپر

مترجم: دنی ک.

کتاب‎مقدس: ارمیا 32: 36- 42   

موضوع: حاکمیت خدا                                                                                           

پس الآن از اين سبب يهوه خداي اسرائيل در حقّ اين شهر كه شما درباره اش مي گوييد كه به دست پادشاه بابل به شمشير و قحط و وبا تسليم شده است، چنين مي فرمايد: « اينك من ايشان را از همه زمينهايي كه ايشان را در خشم و حدّت و غضب عظيم خود رانده ام جمع خواهم كرد و ايشان را به اين مكان باز آورده، به اطمينان ساكن خواهم گردانيد. و ايشان قوم من خواهند بود و من خداي ايشان خواهم بود. و ايشان را يك دل و يك طريق خواهم داد تا به جهت خيريّت خويش و پسران خويش كه بعد از ايشان خواهند بود هميشه اوقات از من بترسند. و عهد جاوداني با ايشان خواهم بست كه از احسان نمودن به ايشان برنخواهم گشت و ترس خود را در دل ايشان خواهم نهاد تا از من دوري نورزند. و از احسان نمودن به ايشان مسرور خواهم شد و ايشان را براستي و به تمامي دل و جان خود در اين زمين غرس خواهم نمود. زيرا خداوند چنين مي گويد: به نوعي كه تمامي اين بلاي عظيم را به اين قوم رسانيدم، همچنان تمامي احساني را كه به ايشان وعده داده ام به ايشان خواهم رسانيد.

                

فیض زنده نگاه‎دارنده چیست؟

ما 125 سالگرد فیض زنده‎نگاه دارنده خدا را جشن می‎گیریم. آن چه می‎باشد؟ فیض نگاه‎دارنده چیست؟ اجازه بدهید آن را در قالب یک قطعه منظوم بیان نمایم:

نه فیضی برای بازداشتن از آنچه رستگاری نمی‎باشد،

نه رهاننده از تمامی رنج و اندوه‎ها، بلکه این می‎باشد:

فیضی که مشکلات و دردهایمان را نظم و ترتیب می‎دهد،

و سپس، در تاریکی، آنجاست تا زنده نگاهمان بدارد.

من بر روی این تاکید می‎نمایم، زیرا جشن گرفتن فیضی که از آنچه رستگاری نمی‎باشد، ما را بازمی‎دارد، و از تمامی رنج و اندوه‎ها ما را رهایی می‎دهد، و دردهایمان را سامان نمی‎بخشد، از نظر کتاب‎مقدس جعلی و از نظر تجربی غیرواقعی خواهد بود.

در سانحه تقریبا مهلک …

تجربه ما و کتاب‎مقدس به ما می‎آموزند که فیض از درد ممانعت نمی‎ورزد، اما دردهایمان را نظم و ترتیب می‎دهد و مرتب می‎نماید و اندازه می‎گیرد، و آنگاه در تاریکی یافت می‎شود تا ما را حفظ بنماید. به عنوان نمونه، دیروز باب ریکِر[3]، رئیس کنفرانس عمومی باپتیست[4]، از یادگارهای گرانقدر فیض زنده نگاه‎دارنده خدا سخن گفت. تقریبا ده سال پیش، باب و دختر دی[5] در یک سانحه جدی اتومبیل بودند. او (دختر دی) امروز تنها به یک علت، زنده می‎باشد. در اتومبیل پشت‎سری آنها، پزشکی بود که بطور اتفاقی لوله هوا در جیب خود داشت. زمانی که پزشک به بالا سر او رسید، رنگ رخسارش پیشاپیش به آبی گراییده بود. دکتر لوله هوا را به حنجره‎اش وارد نمود و جانش را نجات داد. چند سال بعد در عروسی‎اش، باب به او گفت: این جازخم‎ها بر چهره‎ات که تو مجبوری با آنها زندگی کنی؛ این‎ها یادگارهای فیض زنده نگاه‎دارنده می‎باشند.

اکنون باب ریکر ساده‎لوح نمی‎باشد. او می‎داند که اگر خدا می‎تواند مقرر کند تا پزشکی را در اتومبیل پشت‎سری باشد، و این‎که وی وسایل تنفس به همراهش داشته باشد، و این‎که او حضور ذهن داشته باشد تا آن را برای نجاتش بکار بگیرد، پس این خدا کاملا قادر می‎باشد تا از تصادف، از همان ابتدا، جلوگیری بنماید. در حقیقت، پیش‎تر باب از افسسیان 1: 11 نقل‎قول کرده بود؛ «زيرا بنا‌بر قصد او که همه‌چيز را مطابق رأي اراده خود انجام مي‌دهد، از پيش تعيين شده بوديم.» و او تاکید نمود: «همه چیز به معنای همه چیزها می‎باشد»؛ از جمله، من فرض می‎کنم، مسیر اتومبیل‎ها، و هواپیماها، و تیروکمان‎ها، و گلوله‎ها. این الهام‎بخش شعر کوتاه من گشت؛ «فیض زنده نگاه‎دارنده چیست؟»

نه فیضی برای بازداشتن از آنچه رستگاری نمی‎باشد،

نه رهاننده از تمامی رنج و اندوه‎ها، بلکه این می‎باشد:

فیضی که مشکلات و دردهایمان را نظم و ترتیب می‎دهد،

و سپس، در تاریکی، آنجاست تا زنده نگاهمان بدارد.

 

زمانی که اتومبیل از کارمی‎افتد …

شنبه دو هفته قبل، نوئل[6] و ایبراهام[7] و بارناباس[8] و تالیثا[9] در اتومبیلی به سوی جورجیا[10] درحال سفر بودند و در استراحت‎گاهی دورافتاده، در مسافت تقریبا یک‎ساعتی از ایندیاناپولیس[11]، ماشین‎شان از کار افتاد. رادیاتورش سوراخ شده بود. و یک کشاورز تقریبا شصت و پنج ساله توقف نمود و پیشنهاد کمک می‎نماید. نوئل می‎گوید؛ او فکر می‎کرد که آنها به یک مسافرخانه احتیاج دارند و امیدوار بوده است که دوشنبه صبح تعمیرگاهی باز باشد، تا اتومبیل را تعمیر بکند. کشاورز می‎گوید؛ «دوست دارید تا نزد من و همسرم بمانید؟» نوئل تردید می‎کند و نمی‎خواهد باعث زحمت‎ آنها بشوند. او می‎گوید؛ «خداوند فرمود؛ وقتی که دیگران را خدمت می‎نماییم، مثل این است که خود او را خدمت می‎نماییم.» نوئل می‎گوید؛ «خوب، آیا می‎توانیم با شما فردا صبح به کلیسا برویم؟» او می‎گوید؛ «اگر شما بتوانید کلیسای باپتیست را تحمل بنمایید.»

بنابراین، آنها با کشاورز می‎مانند، که یک مکانیک هواپیما نیز می‎باشد، و مشکل را تشخیص می‎دهد، و دوشنبه صبح به شهر می‎رود، یک رادیاتور نو می‎خرد، و بازگشته، و بطور رایگان آن را روی ماشین نصب می‎کند، و خانواده را راهی سفرشان می‎کند. در همان زمان، بارنابا چوب ماهی‎گیری‎اش را از ماشین برمی‎دارد و یک گربه ماهی نوزده اینچی صید می‎کند، که تشریفات غیرضروری بود.

خدایی که می‎تواند باعث شود؛ کشاورزی متوقف بشود تا نوئل را کمک بنماید و تدارک می‎بیند که یک مسیحی باشد (حتی یک باپتیست!)، و او و همسرش اتاقی داشته باشند که خانواده در آن بمانند، و این‎که او یک مکانیک باشد، و اول وقت دوشنبه صبح یک رادیاتور بتواند پیدا بکند، و او تمایل داشته باشد تا وقت بگذارد تا تعویض بکند، و او یک برکه با گربه ماهی داشته باشد؛ این‎چنین خدایی کاملا قادر می‎باشد تا از ترکیدن رادیاتور در وسط ایندیاناپولیس جلوگیری بنماید.

 

زمانی که شفا بدست نمی‎آید …

اما در این دنیای سقوط کرده عبث و باطل، این تمامی آن‎چیزی نمی‎باشد که فیض زنده نگاه‎دارنده انجام می‎دهد:

نه فیضی برای بازداشتن از آنچه رستگاری نمی‎باشد،

نه رهاننده از تمامی رنج و اندوه‎ها، بلکه این می‎باشد:

فیضی که مشکلات و دردهایمان را نظم و ترتیب می‎دهد،

و سپس، در تاریکی، آنجاست تا زنده نگاهمان بدارد.

یکی از مردان جوان در کلیسای ما از میان آب‎های عمیقی این روزها عبور می‎نماید، که ایمان او را تقریبا تا مرز امتحان می‎کنند. او به تازگی به من گفت: آسان‎تر بود اگر عیسی شفا نبخشیده بود، اما درعوض فیضی را به من عطا نموده بود تا عدم وجود شفا را تحمل بنمایم. یکی از چیزهایی که من به او گفتم، این بود: آن دقیقا همان چیزی می‎باشد که عیسی در 2 قرنتیان 12: 9- 10 انجام داد (و برای همان دلیل دقیقا). فیض خدا مقرر می‎نماید که پولس یک خار در جسم به منظور فروتنی‎اش داشته باشد و سپس در پاسخ دعا آن را برندارد. اما خدا می‎گوید؛

«فيض (زنده نگاه‎دارنده) من تو را كافي است، زيرا كه قوّت من در ضعف كامل مي گردد.»

که پولس در پاسخ آن می‎گوید؛

پس به شادي بسيار از ضعف هاي خود بيشتر فخر خواهم نمود تا قوّت مسيح در من ساكن شود. بنابراين، از ضعف ها و رسوايي ها و احتياجات و زحمات و تنگيها بخاطر مسيح شادمانم، زيرا كه چون ناتوانم، آنگاه توانا هستم.

نه فیضی برای بازداشتن از آنچه رستگاری نمی‎باشد،

نه رهاننده از تمامی رنج و اندوه‎ها، بلکه این می‎باشد:

فیضی که مشکلات و دردهایمان را نظم و ترتیب می‎دهد،

و سپس، در تاریکی، آنجاست تا زنده نگاهمان بدارد.

زمانی که کلیسا در آتش سوخته می‎شود …

روز دوشنبه، 16 مارس 1885، زمانی که کلیسای باپتیست بت‎‎‎‎‎لحم[12]، 14 ساله بود و در نبش خیابان دوازدهم و ششم قرار داشت (جایی که کمپانی داگلاس[13] اکنون قرار دارد) کلیسا دچار حریق شد. به صورتی غیرقابل تعمیر ویران شد. اما در آن تاریکی اعجازی در فیض خدا وجود داشت. قسمتی از سقف که مامور آتش‎نشانی برآن ایستاد، تنها قسمتی بود که فرونریخت. و در مدت زمان هفت هفته، کلیسا، ساختمان کلیسای جماعتی دوم[14] را خریداری نمود، جایی که ما برای 106 سال پرستش نمودیم تا این‎که ساختمان فعلی در 1991 کامل شد.

اکنون خدایی که می‎تواند جان مامور آتش‎نشانی را با برپا نگاه داشتن بخشی از سقف فروریخته، حفظ بنماید، و خدایی که می‎تواند برای یک ساختمان نو و بهتر در طی هفت هفته تدارک ببیند، می‎توانست از آتش از همان ابتدا جلوگیری بنماید.

امیدوارم این نکته واضح و روشن باشد: ما فیض زنده نگاه‎دارنده را جشن می‎گیریم.

فیضی که مشکلات و دردهایمان را نظم و ترتیب می‎دهد،

و سپس، در تاریکی، آنجاست تا زنده نگاهمان بدارد.

 

خدا همواره از مصیبت رهایی نمی‎بخشد

متن ما در ارمیا 32 درباره این نوع فیض زنده نگاه‎دارنده می‎باشد، و جواب این سوال را در خود دارد که چرا کلیسای باپتیست بت‎لحم در این شهر پس از 125 سال تجربیات زنده می‎باشد. اورشلیم و قوم خاص خدا در تاریکی و درد می‎باشند. و خدا خودش می‎باشد که این چنین مقرر ساخته است. به آیه 36 نگاه کنید: «پس الآن از اين سبب يهوه خداي اسرائيل در حقّ اين شهر كه شما درباره اش مي گوييد كه به دست پادشاه بابل به شمشير و قحط و وبا تسليم شده است» این چیزی است که درباره آن می‎گفتند. و درست می‎باشد. فیض آنها را از این مصیبت نرهانده بود. همین‎گونه فیض شما را از مصیبت معین‎شده برایتان نخواهد رهانید.

اما آنچه آنها درباره برگزیدگان خدا می‎گویند، کلام نهایی نمی‎باشد. خدا کلام نهایی را اعلام می‎نماید. و این کلام فیض می‎باشد. آیه 37: «اينك من ايشان را از همه زمينهايي كه ايشان را در خشم و حدّت و غضب عظيم خود رانده ام جمع خواهم كرد و ايشان را به اين مكان باز آورده، به اطمينان ساكن خواهم گردانيد.» بنابراین خدا اعلام می‎کند که او مشکلات و درد را فرمان داده است. «من ايشان را رانده ام» به این سرزمین‎های غریب. و او اعلام می‎نماید که او خودش آنها را خواهد رهانید و به سوی خودش و سرزمین خودشان بازخواهد گردانید. به بیان دیگر، فیض بسیارموثر درنهایت بر مصیبت پیروز خواهد گشت.

 

چگونه ما می‎توانیم از پیروزی فیض اطمینان داشته باشیم؟

چگونه ما می‎توانیم از این پیروزی فیض مطمئن باشیم؟ اگر خدا، خدای عادلی می‎باشد که می‎تواند اسرائیل را به اسارتی ویران‎گر می‎فرستد، جایی که بسیاری به خاطر گناه و نااطاعتی‎شان می‎میرند، پس چگونه ما می‎توانیم اطمینان‎خاطر داشته باشیم که همان برای افراد برگزیده خدا امروز اتفاق نخواهد افتاد؛ کلیسا، عروس مسیح، اسرائیل واقعی، شما و من، که به مشارکت پسرش خوانده شده‎ایم؟ یک سوال برای پرسش این می‎باشد: چرا بت‎لحم برای 125 سال دوام داشته است؟ اما یک سوال حتی ضروری‎تر این است: چگونه ما می‎توانیم اطمینان داشته باشیم که فیض برای بت‎لحم و در زندگی خودمان در آینده پیروز خواهد شد؟ چگونه ما می‎توانیم مطمئن باشیم که فیض شما را تا به آخر در ایمان و قدوسیت زنده نگاه خواهد داشت تا شما را در سلامت به آسمان برساند؟

این همان چیزی است که بقیه این متن درباره‎اش می‎باشد. پاسخ این است: فیض زنده نگاه‎دارنده برای افراد برگزیده خدا، فیضی بسیار موثر می‎باشد. بدین معنا؛ فیض زنده نگاه‎دارنده، فیضی بسیار پرقدرت می‎باشد. فیضی می‎باشد که بر تمام موانع غالب می‎آید و ایمان و قدوسیتی که ما را به خانه‎مان در آسمان می‎برد، را حفظ می‎نماید. این تنها اطمینان‎خاطر حتمی ما برای آینده می‎باشد. شما و من، به خودی خود، کاملا بی‎ثبات و غیرقابل اعتماد می‎باشیم. اگر به توانایی‎های خودمان برای بقا رها می‎شدیم، ما در ایمان‎مان شکست می‎خوردیم، این حتمی می‎باشد. به همین دلیل می‎باشد که مقدسین در قرن‎ها دعا نموده‎اند؛

چه وامدار بزرگی دربرابر فیض

هر روز من به شمار می‎آیم!

بگذار نیکویی‎ات همچون زنجیر

دل متحیرم را به تو متصل می‎سازد:

مستعد منحرف شدن، خداوندا من احساسش می‎نمایم،

مستعد ترک نمودن خدایی که دوستش دارم؛

دلم را به تو تقدیم می‎نمایم، آن را بپذیر و مهرش بنما؛

برای بارگاهت در آسمان آن را مهر بنما.

آیا این روشی می‎باشد که مقدسین باید دعا بکنند؟ آیا این روشی می‎باشد که برای آینده‎تان و آینده بت‎لحم باید دعا کرد؟ آیا این دعای کتاب‎مقدسی می‎باشد؟ نیکویی‎ات را چون زنجیر بساز که دل متحیرم را به تو متصل می‎سازد. دلم را با زنجیری ناگسستنی به درگاه‎های آسمان مهر بنما. به بیان دیگر، مرا نگاه بدار! مرا حفظ بنما! هرگونه سرکشی فزاینده را مغلوب بنما! بر هر شک و تردید جزئی غالب بیا! از هر وسوسه ویران‎گر مرا خلاصی بده! هر وسوسه مهلک را باطل بنما! هر فریب شیطانی را آشکار بنما! هر استدلال متکبرانه را ویران بنما! مرا بساز! مرا ترغیب بنما! مرا نگاه بدار! مرا سروری بنما! هر آنچه بایستی انجام بدهی را بکن تا مرا در توکل به خودت و ترس از خودت تا زمانی که عیسی بیاید یا مرا بخواند، نگاه بداری. آیا ما می‎توانیم، یا بایستی، آن‎چنان دعا کنیم یا سرود بخوانیم؟

پاسخ از این متن مثبت می‎باشد. این نوع سرود یا دعا در وعده عهد جدید فیض زنده نگاه‎دارنده و بسیار موثر ریشه دارد. بیایید آن را بخوانیم. به خاطر داشته باشید: این یکی از چندین وعده‎های عهد عتیق می‎باشد که عیسی گفت؛ او با خون خویش آن را برای تمام کسانی که در او می‎باشند، مهر نمود. این تنها برای یهودیان نمی باشد، بلکه برای کسانی می‎باشد که یهودیان واقعی بوسیله فضیلت اتحاد با عیسی، نسل ابراهیم (غلاطیان 3: 7، 16) می‎باشند. ارمیا 32: 38- 41 می‎گوید؛

و ايشان قوم من خواهند بود و من خداي ايشان خواهم بود. و ايشان را يك دل و يك طريق خواهم داد تا به جهت خيريّت خويش و پسران خويش كه بعد از ايشان خواهند بود هميشه اوقات از من بترسند. و عهد جاوداني با ايشان خواهم بست كه از احسان نمودن به ايشان برنخواهم گشت و ترس خود را در دل ايشان خواهم نهاد تا از من دوري نورزند. و از احسان نمودن به ايشان مسرور خواهم شد و ايشان را براستي و به تمامي دل و جان خود در اين زمين غرس خواهم نمود.

 

چهار وعده فیض زنده نگاه‎دارنده بسیار موثر

چهار وعده فیض زنده نگاه‎دارنده و بسیار موثر را ملاحظه بفرمایید.

 1. خدا، خدای ما خواهد بود.

خدا وعده می‎دهد تا خدای ما باشد. آیه 38: «ايشان قوم من خواهند بود و من خداي ايشان خواهم بود.» همه وعده‎ها به قومش در این خلاصه می‎شود: «من خداي ايشان خواهم بود.» بدین معنا می‎باشد، من همه آنچه را که من به عنوان خدا می‎باشم، همه حکمت من، همه قدرت من، همه محبت من، را بکار خواهم گرفت، تا سعی بنمایم که شما قوم من بمانید. همه آنچه را که من به عنوان خدا می‎باشم، برای نیکویی تو به کار خواهم گرفت.

 1. خدا تغییر دل‎هایمان را وعده می‎دهد.

خدا وعده می‎دهد تا دل‎هایمان را تغییر بدهد و موجب بشود تا او را دوست بداریم و از او بترسیم. آیه 39: «ايشان را يك دل و يك طريق خواهم داد، هميشه اوقات از من بترسند.» (آیه 40) «ترس خود را در دل ايشان خواهم نهاد» به عبارت دیگر، خدا تنها کناری نخواهد ایستاد تا تماشا کند آیا ما، بوسیله توانایی‎های خودمان، از او خواهیم ترسید؛ او به طرزی بسیار موثر، متعالی، با مهربانی به ما دل‎هایی خواهد بخشید که ما نیاز داریم تا داشته باشیم، و به ما ایمان و ترس خدا عطا خواهد نمود که ما را به خانه‎مان در آسمان رهنمون خواهد شد. این فیض زنده نگاه‎دارنده بسیار موثر می‎باشد. (به تثنیه 30: 6؛ حزقیال 11: 19- 20؛ 36: 27 نگاه کنید.)

 1. خدا وعده می‎دهد ما از او روی برنخواهیم گردانید.

خدا وعده می‎دهد که او از ما روی برنخواهد گردانید و ما از او روی برنخواهیم گردانید. آیه 40: «عهد جاوداني با ايشان خواهم بست كه از احسان نمودن به ايشان برنخواهم گشت و ترس خود را در دل ايشان خواهم نهاد تا از من دوري نورزند.» به عبارتی دیگر، کار دل او به حدی قدرتمند می‎باشد که او تضمین می‎نماید ما از او روی برنخواهیم گردانید. این همان چیزی می‎باشد که در مورد عهد جدید، تازه می‎باشد: خدا وعده می‎دهد تا بوسیله قدرتش شرایطی را که ما باید انجام دهیم را تحقق بخشد. ما باید از او بترسیم و به او محبت بورزیم و به او اعتماد نماییم. و او می‎گوید؛ او آنها را تحقق خواهد بخشید. من «ترس خود را در دل ايشان خواهم نهاد» نه برای اینکه ببیند آنها با آن چه خواهند کرد، بلکه به گونه‎ای که آنها «از من دوري نورزند.» این فیض زنده نگاه‎دارنده بسیار موثر می‎باشد.

 1. خدا وعده می‎دهد تا این را با شدتی بی‎غایت انجام بدهد.

در نهایت، خدا وعده می‎دهد تا این را با بیشترین شدت قابل‎تصور انجام بدهد. او این را در دو طریق بیان می‎نماید، یکی در ابتدا و دیگری در انتهای آیه 41: «و از احسان نمودن به ايشان مسرور خواهم شد و ايشان را براستي و به تمامي دل و جان خود در اين زمين غرس خواهم نمود.» در ابتدا‎ او می‎گوید که او این فیض زنده نگاه‎دارنده بسیار موثر را با شادی به انجام خواهد رسانید: «از احسان نمودن به ايشان مسرور خواهم شد» سپس او می‎گوید (در انتهای آیه 41) که او این فیض زنده نگاه‎دارنده بسیار موثر را با «به تمامي دل (خود) و جان خود» به انجام خواهد رسانید.

 

اشتیاق خدا برای نیکویی کردن به شما، چقدر عظیم می‎باشد؟

او شادی می‎نماید تا شما را استوار بنماید و او با تمامی دل و تمامی جانش شادی می‎نماید. اکنون من از شما سوال می‎کنم؛ نه با هیچ مبالغه موعظه‎ای یا ژست خطابه‎ای یا با هیچ مفهوم اغراق‎آمیزی در کل؛ از شما سوال می‎نمایم، شما را زیر سوال می‎برم، آیا می‎توانید شدت اشتیاقی را تصور بنمایید، که بزرگتر از اشتیاق عطاشده بوسیله «تمامي دل (خدا) و تمامی جان خدا» باشد؟ فرض کنید شما تمامی اشتیاق برای خوراک، سکس، پول، شهرت، قدرت، معنا و مفهوم زندگی، دوستی، و امنیت، در دل‎ها و جان‎های تمامی بشریت بر زمین (فرض کنیم حدود 6 میلیارد) را بگیرید و شما تمامی آن اشتیاق‎ها را، در همه آن 6 میلیارد دل و جان ضرب بنمایید، و داخل یک محفظه‎ای قرار بدهید. چگونه قابل قیاس با اشتیاق خدا برای نیکویی کردن به شما می‎باشد که به طور ضمنی در این کلمات بیان شده است؛ «به تمامي دل (خود) و جان خود»؟ هم‎چون مقایسه انگشتانه با اقیانوس آرام می‎باشد. چرا که دل و جان خدا بی‎نهایت می‎باشد. و دل و جان‎های انسان‎ها محدود می‎باشد. هیچ شدتی عظیم‎تر از شدت «تمامي دل (خدا) و تمامی جان خدا» وجود ندارد.

و آن شدت شادی می‎باشد که او در زنده نگاه داشتن (حفظ کردن یا استوار نمودن) شما با فیض بسیار موثر دارد: «و از احسان نمودن به ايشان مسرور خواهم شد … به تمامي دل و جان خود …» برخی از شما ممکن است شیرینی این فیض را برای اولین بار امروز صبح می‎چشید. این کار روح‎القدس در زندگی‎تان می‎باشد، و من از شما تقاضا می‎کنم تا خود را بدان تسلیم بنمایید و بوسیله فیض زنده نگاه‎دارنده بسیار موثر رهبری شوید.

دیگران در این اطمینان شیرین برای سالیان زندگی نموده‎اید و امروز صبح برای برافراشتن این حقیقت پرجلال در زندگی‎مان به من بپیوندید. من همه شما را دعوت می‎کنم تا با من بسرایید، تا پدر و پسر و روح‎القدس را برای فیض زنده نگاه‎دارنده بسیار موثر به نیکویی بخوانیم که ما را به عنوان یک کلیسا برای 125 سال حفظ نموده است و برگزیرگان خدا را در ایمان، تا بازگشت عیسی یا دعوت او، محافظت خواهد نمود.

نه فیضی برای بازداشتن از آنچه رستگاری نمی‎باشد،

نه رهاننده از تمامی رنج و اندوه‎ها، بلکه این می‎باشد:

فیضی که مشکلات و دردهایمان را نظم و ترتیب می‎دهد،

و سپس، در تاریکی، آنجاست تا زنده نگاهمان بدارد.

مترجم: دنی ک.                                                                        Translated by Danny K.

[1]. Sustained، به معنی زنده نگاه‎داشته شده، یا حفظ شده، یا استوار شده، می‎باشد و Sustaining، به معنای زنده نگاه‎دارنده، یا حفظ کننده، یا استوار کننده، می‎باشد.

[2]. متن موعظه در وب‎سایت: http://www.desiringGod.org/ یافت می‎شود.

[3]. Bob Ricker

[4]. The president of Baptist General Conference

[5]. Dee

[6]. Noel (مترجم: نوئل همسر کشیش جان پایپر می‎باشد)

[7]. Abraham

[8]. Barnabas

[9]. Talitha

[10]. Georgia

[11]. Indianapolis

[12]. Bethlehem Baptist Church

[13]. Douglas Company

[14]. Second Congregational Church

Advertisements

3 دیدگاه برای “زنده نگه داشته شده فیض بسیار موثر- تا ابدالآباد : حاکمیت خدا و امنیت نجات

 1. واقعا ، عالى
  پربركت ،و پر بار ، بود
  واقعادر شرايط فعلى نياز بود تا اين مقاله را مطالعه كنم ، شكر براى وجود شما و خدمات متعدد و عالى شما برادر عزيز ،
  بركت خداوند با شما باشد و بماند تا به ابد

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.