کتاب پرسش و پاسخهای‌های شفاهی ایمان مسیحی


300px-Westerminster_catechism_first_page[2]  کتاب پرسش و پاسخهای‌های شفاهی ایمان مسیحی

 (مطابق با پرسش و پاسخهای معمول در کلیساهای اصلاح شده و شورایی)

مترجم: کشیش فریبرز خندانی

پرسش ۱: علت اصلی وجود انسان چیست؟

پاسخ: دلیل اصلی وجود انسان، جلال دادن به خدا و لذت بردن از وی می‌باشد.

 

پرسش ۲: چه مبنا و اعتباری از سوی خدا، ما را در جهت جلال دادن به او و لذت بردن از وی هدایت می‌کند؟

پاسخ: کتاب مقدس تنها مبنا و اعتباری است که برای جلال دادن به خدا و لذت بردن از او وجود دارد که شامل عهد عتیق و عهد جدید می‌باشد.

 

پرسش ۳: در وهلۀ اول، کتاب مقدس چه چیزی را تعلیم می‌دهد؟

پاسخ: کتاب مقدس اصولاً آنچه را که انسان راجع به خدا باید بداند و آنچه را که خدا از انسان انتظار دارد را به ما آموزش می‌دهد.

 

پرسش ۴: خدا چیست؟

پاسخ: خدا روح است که در وجودش، حکمتش، قدرتش، قدوسیتش، عدالتش، نیکویی، و حقیقتش، بی‌انتها، ابدی و تغییر ناپذیر می‌باشند.

 

پرسش ۵: آیا بیش از یک خدا وجود دارد؟

پاسخ: تنها یک خدا وجود دارد، خدای زنده و حقیقی.

 

پرسش ۶: در خدای واحد چند شخص (اقنوم) وجود دارد؟

پاسخ: در خدای واحد سه شخص وجود دارند: پدر، پسر و روح‌القدس که این سه یک خدا می‌باشند، در اصل و جوهر یکی هستند و در جلال و قدرت برابراند.

 

پرسش ۷: احکام و ارادۀ خدا چه می‌باشند؟

پاسخ: احکام خدا، نقشۀ ابدی او بر حسب ارادۀ الهی وی می‌باشد که به وسیلۀ آن و برای جلال خود، او همه آنچه را که باید اتفاق بیفتد را از ازل تعیین نموده است.

 

پرسش ۸: خدا چگونه ارادۀ خود را به پیش می‌برد؟

پاسخ: خدا ارادۀ خود را به وسیلۀ آفرینش و محافظت به عمل می‌آورد.

 

پرسش ۹: عمل خلقت چیست؟

پاسخ: عمل خلقت الهی این است که خدا در عرض شش روز همه چیز را از هیچ به وجود آورد و همه چیز بسیار نیکو بود.

 

پرسش ۱۰: خدا انسان را چگونه آفرید؟

پاسخ: خدا انسان را مرد و زن و در علم و عدالت و قدوسیت، به شباهت خود خلق نمود تا اینکه بر سایر مخلوقات سروری نمایند.

 

پرسش ۱۱: مشیّت (فضل) الهی چیست؟

پاسخ: مشیت خدا از هر نظر کاملاً مقدس، حکیم و قدرتمند است که هر مخلوقی و هر عملی را حفاظت و فرمانروایی می‌کند.

 

پرسش ۱۲: تقدیر و مشیّت الهی به طور مخصوص برای انسانی که او خلق کرده است چه عملی انجام می‌دهد؟

پاسخ: پس از خلقت انسان، خدا با بشر عهدی الهی بست تا اگر انسان او را به طور کامل اطاعت کند، او را حیات ببخشد.  خدا به آدم گفت از میوۀ درخت معرفت نیک و بد نخور وگرنه هلاک خواهی شد.

 

پرسش ۱۳: آیا والدین اولیۀ ما در همان حالتی که خلق شده بودند باقی ماندند؟

پاسخ: والدین اولیۀ ما ارادۀ آزاد داشتند، ولی ایشان علیه خدا گناه ورزیدند و به همین خاطر از حالت اولیۀ خود سقوط نمودند.

 

پرسش ۱۴: گناه چیست؟

پاسخ: گناه عبارت است از هر گونه نافرمانی و سرپیچی از قانون خدا.

 

پرسش ۱۵: با ارتکاب چه گناهی والدین اولیۀ ما از حالت نخستین خود سقوط کردند؟

پاسخ: والدین اولیۀ ما با خوردن از میوۀ درخت ممنوعه گناه کردند.

 

پرسش ۱۶: آیا تمامی افراد بشر به خاطر نافرمانی اولیۀ آدم و حوا سقوط کرده‌اند؟

پاسخ: از آنجا که پیمان خدا نه تنها با آدم بلکه با نسلهای بعد از او بسته شده بود، همۀ انسانها به خاطر نافرمانی نخستین آدم، با وی سقوط کردند.

 

پرسش ۱۷: سقوط آدم، چه تاثیری بر انسانها گذاشت؟

پاسخ: به خاطر سقوط آدم، کل بشر در وضعیت گناه و فلاکت گرفتار گردید.

 

پرسش ۱۸: چرا انسان سقوط کرده، در موقعیت گناه‌آلود است؟

پاسخ: گناه آلودگیِ وضعیت سقوط کردۀ انسان دارای دو جنبه می‌باشد.  اول آنچه که گناه اولیۀ نامیده می‌شود یعنی اینکه بشر وارث نافرمانی و گناه آدم شد و به همراه آن، پاکی و عدالت اولیۀ خود را کاملاً از دست داد و طبیعتش بطور کامل آلوده گردید.  دومین جنبۀ آن، تمام نافرمانی‌ها و قانون‌شکنی‌هایی است که از گناه اولیه سرچشمه می‌گیرند.

 

پرسش ۱۹: فلاکت انسان سقوط کرده چیست؟

پاسخ: انسانها، به خاطر سقوطشان مشارکت و رفاقت با خدا را از دست داده ا‌ند و غضب و لعنت را بر خود گرفتند، به همین خاطر، آنها به زندگی فلاکت بار، مرگ و کلیۀ رنجهای ابدی جهنم محکوم شده‌اند.

 

پرسش ۲۰: آیا خدا همۀ بشریت را واگذاشت تا در گناه و فلاکت هلاک گردند؟

پاسخ: در ازل و تنها به دلیل اینکه خدا راضی به آن کار بود، عده‌ای را برگزید تا حیات ابدی داشته باشند.  خدا این افراد را به وسیلۀ پیمان فیض خدا از گناه و فلاکت آزاد نمود و از طریق فدیه‌ کننده‌ای نجات بخشد.

 

پرسش ۲۱: فدیه دهندۀ برگزیدگان خدا کیست؟

پاسخ: تنها فدیه دهندۀ برگزیدگان خدا، خداوند عیسی مسیح، پسر ابدی خداست که بشر گردید.  او همیشه و برای ابد یک خدا و دارای دو طبیعت متفاوت، هم انسان و هم خدا بود و هست.

 

پرسش ۲۲: چگونه مسیح، پسر خدا، انسان شد؟

پاسخ: مسیح، پسر خدا به وسیلۀ در بر گرفتن یک بدن واقعی و یک جان هوشمند، انسان شد، به قدرت روح‌القدس در رحم مریم باکره قرار گرفت، و از وی مولود گردید، ولی بی‌عیب و بدون هیچ گناهی.

 

پرسش ۲۳: چگونه مسیح فدیه کنندۀ ماست؟

پاسخ: مسیح به مثابۀ فدیه کنندۀ ما، هم در جلال و هم در فروتنی‌اش، نبی، کاهن، و پادشاه ما می‌باشد.

 

پرسش ۲۴: چگونه مسیح نبی است؟

پاسخ: مسیح به عنوان یک نبی، ارادۀ خدا را به جهت نجات ما به وسیلۀ کلام و روح مکشوف می‌نماید.

 

پرسش ۲۵: مسیح چگونه کاهن ما می‌باشد؟

پاسخ: مسیح به عنوان کاهن، خود را یک بار به عنوان قربانی برای ما تقدیم داشت تا عدالت الهی را به جا بیاورد و ما را با خدا صلح و آشتی بخشد و او دائماً برای ما شفاعت می‌کند.

 

پرسش ۲۶: مسیح چگونه پادشاه است؟

پاسخ: مسیح به عنوان یک پادشاه ما را به زیر قدرت خود در می‌آورد، بر ما سلطنت می‌کند و از ما دفاع می‌نماید، او تمامی دشمنان خود و ما را در بند کشیده، بر آنها پیروزی می‌یابد.

 

پرسش ۲۷: مسیح چگونه فروتن شد؟

پاسخ: مسیح به وسیله زاده شدن به صورت یک انسان و زاده شدن در یک خانوادۀ تهی دست، به خاطر مطیع قانون شدنش و رنج دیدن و فلاکت کشیدنش در این زندگی، تحمل غضب خداوند و لعنت مرگ بر روی صلیب و مدفون گشتن و برای مدتی در زیر قدرت موت قرار داشتن، فروتن گردید.

 

پرسش ۲۸: مسیح چگونه جلال یافته است؟

پاسخ: مسیح به خاطر قیامش از مردگان در روز سوم، صعودش به آسمان، نشستن به دست راست خدا پدر، و بازگشتن ثانوی‌ای به جهت داوری این جهان، جلال پیدا کرده است.

 

پرسش ۲۹: ما چگونه در فدیه‌ای که عیسی مسیح برای ما فراهم کرده است، سهیم می‌گردیم؟

پاسخ: ما زمانی در فدیه‌ای که عیسی برای ما خریده است سهیم می‌شویم که روح‌القدس آن را به طور موثر در ما عملی نماید.

 

پرسش ۳۰: روح‌القدس چگونه فدیه‌ای را که عیسی مسیح برای ما خریده است را در ما عملی می‌نماید؟

پاسخ: روح‌القدس به وسیلۀ ایجاد ایمان در ما و اتحاد موثر ما با مسیح و خوانده‌شدگی موثر ما است که فدیه‌ای را عیسی مسیح برای ما خریداری کرده است را در ما عملی می‌سازد.

 

پرسش ۳۱: خوانده‌شدگی موثر چیست؟

پاسخ: خوانده‌شدگی موثر، عمل روح خداست که ما را را به وضعیت گناه‌آلود و فلاکت‌بارمان ملزم می‌کند، که او ذهن ما را به شناخت مسیح منور می‌گرداند، و ارادۀ ما را تازه می‌سازد.  بدین ترتیب، او ما را قادر و ترغیب می‌کند تا عیسی مسیح را که به طور رایگان در بشارت انجیل به ما هدیه می‌شود را، پذیرا شویم.

 

پرسش ۳۲: آنهایی که در این زندگی خوانده‌شدگی موثر را یافته‌اند چه مزایایی خواهند داشت؟

پاسخ: کسانی که در این زندگی خوانده‌شدگی موثر را دریافت کرده‌اند، در مزایای عادل کرده‌شدگی، فرزندخواندگی، و تقدس شریک خواهند گشت. علاوه بر آنها، در این زندگی، مزایای دیگری به ایشان تعلق می‌گیرد که یا به همراهشان است و یا اینکه از سوی آنها صادر می‌گردد.

 

پرسش ۳۳: عادل کرده‌شدگی چیست؟

پاسخ: عادل کرده‌شدگی یا عادل شمرده‌شدگی، عمل فیض رایگان و آزادانۀ خداست که بدان وسیله خدا گناهان ما را عفو کرده، در نظر خود، ما را به عنوان انسانهای عادل محسوب می‌دارد.  او این عمل را فقط به این دلیل انجام می‌دهد که عدالت مسیح را به حساب ما واگذار می‌کند.  عادل کرده‌شدگی تنها از طریق ایمان به دست می‌آید.

 

پرسش ۳۴: فرزند خوانده‌شدگی یعنی چه؟

پاسخ: فرزندخواندگی عمل فیض رایگان خداست که به وسیلۀ آن پسران خدا می‌شویم و تمامی حقوق و مزایای تعلق داشتن به او و فرزند خدا بودن بر ما تعلق پیدا می‌کند.

 

پرسش ۳۵: تقدس یعنی چه؟

پاسخ: تقدس عمل فیض رایگان خداست که به وسیلۀ آن انسانیت ما به طور کامل و به شباهت خدا، تازه می‌گردد و هرچه بیشتر و بیشتر قدرت پیدا می‌کنیم که نسبت به گناه بمیریم و نسبت به عدالت زنده‌تر بشویم.

 

پرسش ۳۶: عادل کرده‌شدگی تقدس و فرزندخواندگی در زندگی ما چه فوایدی به همراه دارند؟

پاسخ: فواید فرزند خواندگی، عادل کرده‌شدگی، و تقدس در این دنیا عبارتند از: اطمینان از محبت خدا، آرامش وجدان، خوشی در روح‌القدس، رشد در فیض، و یافتن بقا و تداوم در فیض خدا تا انتهای حیاتمان.

 

پرسش ۳۷: ایمانداران پس از مرگ خود چه مواهبی را از عیسی مسیح دریافت خواهند کرد؟

پاسخ: زمانی که ایمانداران بمیرند، نفس‌شان کاملاً مقدس خواهد شد و ایشان بلافاصله به جلال داخل خواهند گردید.  بدنهایشان هم که با مسیح متحد می‌باشد تا روز قیامت در قبور خود در آرامش خواهند بود.

 

پرسش ۳۸: در هنگام رستاخیز از مردگان، ایمانداران چه چیزی از مسیح دریافت خواهند داشت؟

پاسخ: در هنگام رستاخیز، ایمانداران در جلال قیام خواهند کرد و در روز داوری، در مقابل جمیع مردم بی‌گناه شناخته خواهند شد و به طور کامل و برای ابد در شادی خدا مسرور خواهند بود.

 

پرسش ۳۹: خدا از انسان چه می‌خواهد؟

پاسخ: خدا از انسانها می‌خواهد که ارادۀ مکشوف شدۀ او را اطاعت کنند.

 

پرسش ۴۰: خدا در ابتدا چه قوانینی را بر انسان مشکوف نمود تا از آن احکام اطاعت کنند؟

پاسخ: دستورهای اولیه‌ای که خدا به جهت اطاعت بشر بخشید، مشتمل بر قوانین اخلاقی می‌باشند.

 

پرسش ۴۱: این قوانین اخلاقی در کجا به طور قابل فهم خلاصه شده‌اند؟

پاسخ: قوانین اخلاقی خدا در ده فرمان به طریقی قابل درک خلاصه شده‌اند.

 

پرسش ۴۲: چکیده و خلاصۀ ده فرمان چیست؟

پاسخ: چکیده و خلاصۀ مطالب ده فرمان این است که خدا را با تمامی دل و جان و قوت و ذهن خود محبت کنیم و همسایۀ خود را مانند نَفْسِ خویش دوست بداریم.

 

پرسش ۴۳: مقدمۀ ده فرمان چیست؟

پاسخ: ده فرمان با این کلمات شروع می‌شود: «من هستم یهوه خدای تو که تو را از زمین مصر و از خانۀ غلامی بیرون آوردم.  تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد».

 

پرسش ۴۴: مقدمۀ ده فرمان چه چیزی را تعلیم می‌دهد؟

پاسخ: مقدمۀ ده فرمان به ما می‌آموزد که از آنجا که خدا صاحب اختیار و خداوند و نجات دهندۀ ما می‌باشد، لذا لازم است که از تمامی احکام او اطاعت نماییم.

 

پرسش ۴۵: حکم اول چیست؟

پاسخ: فرمان اول این است: «ترا خدایان دیگر غیر از من نباشد».

 

پرسش ۴۶: فرمان اول چه چیزی از ما می‌خواهد؟

پاسخ: فرمان اول از ما می‌خواهد که بدانیم و تشخیص دهیم که خدای ما، تنها خدای مقدس حقیقی است و باید او را پرستش و تمجید کرد.

 

پرسش ۴۷: فرمان اول ما را از چه چیزی منع می‌کند؟

پاسخ: فرمان اول ما را از پرستش نکردن خدا به نحو شایستۀ او و جلال ندادن به خدای حقیقی به طرزی که بایستۀ مقام خدای ماست، ممانعت می‌کند.  این فرمان مانع می‌شود که ما پرستش و جلالی که فقط برازندۀ خداست را به دیگری بدهیم.

 

پرسش ۴۸: فرمان اول چه حقیقت خاصی را به ما می‌آموزد؟

پاسخ: فرمان نخست به ما خاطر نشان می‌کند که خدا همه چیز را می‌بیند، از همه چیز آگاهی دارد و پرستش خدایی دیگر به غیر از او، گناهی است که باعث ناراحتی خاطر او می‌گردد.

 

پرسش ۴۹: فرمان دوم چیست؟

پاسخ: فرمان دوم عبارت است از: ترا خدایان دیگر غیر از من نباشد.  صورتی تراشیده و هیچ تمثالی از آنچه بالا در آسمان است و آنچه در آب زیر زمین است، برای خود مساز، نزد آنها سجده مکن، و آنها را عبادت منما، زیرا من که یهوه خدای تو می‌باشم، خدای غیور هستم که انتقام گناه پدران را از پسران تا پشت سوم و چهارم از آنانی که مرا دشمن دارند می‌گیرم.  و تا هزار پشت بر آنانی که مرا دوست دارند و احکام مرا نگاه دارند، رحمت می‌کنم.

 

پرسش ۵۰: فرمان دوم چه چیزی از ما می‌خواهد؟

پاسخ: فرمان دوم از ما می‌خواهد که تمامی اصولی را خدا در کلام خود در رابطه با پرستش و دینداری به ما نشان داده است را با احترام بپذیریم و آنها را به طور کامل و خالص حفظ کرده، انجام دهیم.

 

پرسش ۵۱: فرمان دوم ما را از چه چیزی منع می‌کند؟

پاسخ: فرمان دوم ما را از استفاده از شمایل و مجسمه و یا چیزهایی که در کلامش پایه گذاری نشده باشد، به منظور پرستش خدا برحذر می‌دارد.

 

پرسش ۵۲: دلایل خدا جهت صدور فرمان دوم کدامند؟

پاسخ: دلایل خدا جهت صدور فرمان دوم این است که خدا به طور کامل بر ما سروری و رهبری داشته باشد.  تا اینکه ما به طور کامل به او تعلق داشته باشیم و او برای ما اولویت نخست را داشته باشد اینکه او می‌خواهد به گونۀ مناسب و صحیح پرستیده بشود.

 

پرسش ۵۳: فرمان سوم چیست؟

پاسخ: فرمان سوم این است: «نام یهوه، خدای خود را به باطل مبر، زیرا خداوند کسی را که اسم او را به باطل برد، بی‌گناه نخواهد شمرد».

 

پرسش ۵۴: فرمان سوم چه چیزی از ما می‌خواهد؟

پاسخ: فرمان سوم می‌خواهد که نام خدا، عناوین و القاب او، صفات و خواسته‌های او، و کلام و کارهای وی را به طور مقدس و با احترام ذکر کنیم.

 

پرسش ۵۵: فرمان سوم ما را از چه چیزی منع می‌نماید؟

پاسخ: فرمان سوم ما را سوءاستفاده کردن و یا نجس و غیرمقدس خواندن چیزهایی منع می‌کند که خدا به جهت شناسانیدن خود از آن استفاده می‌کند.

 

پرسش ۵۶: دلایل خدا جهت صدور فرمان سوم کدامند؟

پاسخ: دلیل فرمان سوم این است که کسانی که این حکم را زیر پا می‌گذارند، ممکن است که از داوری انسانی رهایی پیدا کنند ولی خداوند خدای ما به کسانی که احکامش را زیر پا بگذارند اجازه نخواهد داد که از داوری عادلانه او فرار کنند.

 

پرسش ۵۷: فرمان چهارم چیست؟

پاسخ: فرمان چهارم این است: «روز سبت را یاد کن تا آن را تقدیس نمایی.  شش روز مشغول باش و همۀ کارهای خود را بجا آور.  اما روز هفتمین، سبت یهوه خدای توست در آن هیچ کار مکن، تو و پسرت و دخترت و غلامت و کنیزت و بهیمه‌ات و مهمان تو که درو دروازه‌های تو باشد.  زیرا که در شش روز، خداوند آسمان و زمین و دریا و آنچه را در آنهاست بساخت، و روز هفتم آرام فرمود.  از این سبب خداوند روز هفتم را مبارک خوانده، آن را تقدیس کرد».

 

پرسش ۵۸: فرمان چهارم چه چیزی از ما می‌خواهد؟

پاسخ: فرمان چهارم از ما می‌خواهد که روزهایی را که او در کلام خدا مشخص کرده است را برای او کنار بگذاریم و مخصوصاً یک روز در هفته را به او و پرستش وی اختصاص دهیم.

 

پرسش ۵۹: خدا کدام یک از روزهای هفته را برای سبت ما اختصاص داده است؟

پاسخ: از ابتدای عالم تا زمان رستاخیز عیسی مسیح، خدا روز شنبه یا هفتمین روز هفته را به عنوان روز سبت مشخص کرده بود.  اکنون از روز رستاخیز عیسی مسیح تا انقضای عالم، روز یکشنبه یا اولین روز هفته به عنوان سبت مسیحیان قرار داده شده است.

 

پرسش ۶۰: چگونه می‌توان روز سبت را مقدس نگاه داشت؟

پاسخ: ما روز سبت را اینگونه مقدس نگاه خواهیم داشت که تمام روز یکشنبه آرام بگیریم، از انجام کارها و تفریحات دنیوی، حتی آن کارها و تفریحاتی که در روزهای دیگر هفته انجامشان بلامانع است خودداری می‌کنیم.  و به جز استراحت و پرستش خدا  و کارهای ضروری و یا انجام اعمال رحمت، کار دیگری به جز انجام نمی‌دهیم.

 

پرسش ۶۱: فرمان چهارم چه چیزی را منع می‌کند؟

پاسخ: فرمان چهارم ما را از کوتاهی کردن در انجام وظایف و یا فراموش کردن آنها منع می‌نماید.  این فرمان همچنین مانع از این می‌گردد که ما با بیهودگی و تنبلی و یا ارتکاب گناه و یا به وسیلۀ افکار ناشایست، صحبت کردن در بارۀ موضوعات نامناسب، و یا انجام کارهای دنیوی، روز سبت را بی‌حرمت قلمداد کنیم.

 

پرسش ۶۲: دلایل خدا جهت صدور فرمان چهارم چیست؟

پاسخ: دلایل خدا برای صدور فرمان چهارم عبارتند از: خدا به ما اجازه می‌دهد که شش روز هفته را صرف انجام کارهای خود کنیم ولی روز هفتم متعلق به خداست، او برای ما سرمشقی قرار داده است و روز سبت را برکت می‌دهد.

 

پرسش ۶۳: فرمان پنجم کدامست؟

پاسخ: فرمان پنجم این است که پدر و مادر خود را احترام نما، تا روزهای تو در زمینی که یهوه خدایت به تو می‌بخشد، دراز شود.

 

پرسش ۶۴: فرمان پنجم چه چیزی از ما می‌خواهد؟

پاسخ: فرمان پنجم از ما می‌خواهد که به دیگران احترام بگذاریم و صرف نظر از جایگاه و مقام اجتماعی‌ آنها، به طرزی شایسته نسبت به ایشان رفتار کنیم، خواه آن افراد در مقامی بالاتر از ما باشند، یا در مقامی پایین‌تر از ما قرار داشته باشند و یا هم‌سطح ما باشند.

 

پرسش ۶۵: فرمان پنجم ما را از چه چیزی منع می‌نماید؟

پاسخ: فرمان پنجم ما را از عملی که باعث بی‌احترامی به دیگران و یا نادیده انگاشتن مردم و یا هر کاری که به عزت و آبروی دیگران لطمه بزند، باز می‌دارد.

 

پرسش ۶۶: دلیل و مشوق فرمان پنجم چیست؟

پاسخ: دلیل و مشوق نگاه داشتن فرمان پنجم، همانا وعدۀ خدا مبنی بر طول عمر و موفقیت می‌باشد، مشروط بر اینک طول و عمر و موفقیت، به خودی خود، باعث جلال خدا و نیکویی کسانی بشود که از حکم خدا اطاعت می‌کنند.

 

پرسش ۶۷: فرمان ششم چیست؟

پاسخ: فرمان ششم عبارت است از اینکه: قتل مکن.

 

پرسش۶۸: فرمان ششم چه چیزی را از ما طلب می‌کند؟

پاسخ: فرمان ششم از ما می‌خواهد که با توسل به هر طریقۀ قانونی برای حفظ جان خود تلاش نماییم و در حفظ جان دیگران بکوشیم.

 

پرسش۶۹: فرمان ششم ما را از چه کاری منع می‌کند؟

پاسخ: فرمان ششم ما را از خودکشی و یا قتل ناعادلانۀ دیگران و یا هر عملی که به قتل و یا خودکشی دیگران منجر بشود، منع می‌نماید.

 

پرسش۷۰: فرمان هفتم چیست؟

پاسخ: فرمان هفتم می‌گوید که زنا مکن.

 

پرسش ۷۱: فرمان هفتم چه چیزی را از ما می‌خواهد؟

پاسخ: فرمان هفتم از ما می‌خواهد که قلب و زبان و رفتار خود و همسایۀ خویش را پاک نگاه‌ داریم.

 

پرسش ۷۲: فرمان هفتم ما را از چه چیزی منع می‌کند؟

پاسخ: فرمان هفتم ما را از داشتن افکار، اعمال، و گفتار ناپاک باز می‌دارد.

 

پرسش ۷۳: فرمان هشتم چیست؟

پاسخ: فرمان هشتم عبارت است اینکه: دزدی مکن

 

پرسش ۷۴: فرمان هشتم چه چیزی را از ما می‌خواهد؟

پاسخ: فرمان هشتم از ما می‌خواهد که تنها از طریق قانونی، منصفانه و صادقانه، اموال و دارایی‌های خود و دیگران را زیاد کرده، گسترش بدهیم.

 

پرسش ۷۵: فرمان هشتم ما را از چه چیزی منع می‌نماید؟

پاسخ: فرمان هشتم ما را از هر عملی که ممکن است باعث انتقال غیرقانونی، غیر منصفانه و یا غیرصادقانه اموال و دارایی‌های خود و دیگران بشود، منع می‌نماید.

 

پرسش ۷۶: فرمان نهم کدامست؟

پاسخ: فرمان نهم عبارت است از اینکه: «بر همسایۀ خود شهادت دروغ مده»

 

پرسش ۷۷: فرمان نهم چه چیزی را از ما می‌خواهد؟

پاسخ: فرمان نهم از ما می‌خواهد که در روابط خود با دیگران جانب حقیقت را نگه بداریم و دیگران را به راستگویی تشویق کنیم.  این فرمان، همچنین به ما می‌گوید که ما باید از آبروی دیگران محافظت نماییم علی‌الخصوص زمانی که شهادت می‌دهیم.

 

پرسش ۷۸: فرمان نهم ما را از چه چیزی منع می‌نماید؟

پاسخ: فرمان نهم ما را از هر عملی که برخلاف حقیقت باشد و یا باعث بدنامی خود یا همسایۀ‌مان بشود، منع می‌کند.

 

پرسش ۷۹: فرمان دهم چیست؟

پاسخ: فرمان دهم عبارت است از اینکه: «به خانۀ همسایۀ خود طمع مورز و به زن همسایه‌ات و غلامش و کنیزش و گاوش و الاغش و به هیچ چیزی که از آن همسایۀ تو باشد طمع مکن».

 

پرسش ۸۰: فرمان دهم چه چیزی را از ما طلب می‌کند؟

پاسخ: فرمان دهم از ما می‌خواهد که در زندگی خود کاملاً به حق و حصۀ خود قانع باشیم و رویۀ ما نسبت به دارایی‌های دیگران توام با محبت و احترام باشد.

 

پرسش ۸۱: فرمان دهم ما را از چه چیزی منع می‌کند؟

پاسخ: فرمان دهم ما را از قانع نبودن و نارضایتی نسبت به وضعیت مالی و دارایی خود و هر گونه حرص و طمع ورزیدن به دارایی همسایۀ خود و چشم داشتن به اموال و متعلقات دیگران منع می‌کند.

 

پرسش ۸۲: آیا کسی می‌تواند تمام فرامین خدا را به طور کامل نگاه دارد؟

پاسخ: پس از سقوط آدم و حوا، دیگر هیچ انسان عادی قدرت ندارد که تمام قوانین خدا را به طور کامل حفظ کند و برعکس، هر روزه انسانها آن فرامین را در فکر و عمل و گفتار خود زیر پا می‌گذارند.

 

پرسش ۸۳: آیا تمام گناهان به یک اندازه شنیع و بد هستند؟

پاسخ: در چشم خدا، بعضی از گناهان به خودی خود و به لحاظ طبیعت عصیانگرشان، بیش از گناهان دیگر شنیع و کریه می‌باشند.

 

پرسش ۸۴: مجازات گناه چه می‌باشد؟

پاسخ: گناه، هر چه که باشد، هم در این دنیا و هم در جهان آینده، مستحق لعنت و غضب خدا می‌باشد.

 

پرسش ۸۵: خدا می‌خواهد که ما چگونه از لعنت و غضب ناشی از گناه بگریزیم؟

پاسخ: خدا از ما می‌خواهد که به جهت گریز از لعنت و غضب ناشی از گناه، به عیسی مسیح ایمان بیاوریم، به جهت ریافت حیات توبه کنیم و با جدیت و پشتکار از تمامی مواهبی که مسیح برای دریافت مزایای نجاتمان برای ما فراهم کرده است، کوشش کنیم.

 

پرسش ۸۶: ایمان به عیسی مسیح چیست؟

پاسخ: ایمان به عیسی مسیح فیض نجاتبخشی است که به وسیلۀ آن عیسی مسیح را دریافت می‌کنیم و به جهت دریافت آن نجاتی که تنها از سوی او حاصل می‌شود و در انجیل به ما ارئه شده است، تنها و فقط به او اعتماد و تکیه می‌نماییم.

 

پرسش ۸۷: توبه به جهت دریافت حیات چیست؟

پاسخ: توبه کردن به منظور دریافت حیات، فیض نجاتبخشی است که در آن انسان گناهکار، به معنای مطلق کلمه، به عمق گناهکاری خود پی‌می‌برد و به این ترتیب با غم و اندوه و حس تنفر از گناهان خود، به سوی خدا بازگشت کرده، رحمت خدا را به وسیلۀ مسیح ارائه شده است را طلب می‌نماید و سپس از آن به بعد، با تمام نیروی ارادۀ خود می‌کوشد که در اطاعت نوین رشد کرده، به طریقی تازه و زنده خدا را اطاعت نماید.

 

پرسش ۸۸: خدا از چه طریقۀ خارجی، ما را از مزایای فدیۀ مسیح بهره‌مند می‌گرداند؟

پاسخ: به طور معمول و خارجی، مزایای فدیۀ مسیح به ما از طریق احکام مقدس خود، و به طور مخصوص از طریق کلام خدا، آیین‌های مقدس، و دعا منتقل می‌شوند، که اینها همگی برای برگزیدگان به جهت نجات عمل می‌کنند.

 

پرسش ۸۹: کلام خدا چگونه به منظور نجات، ثمر آور خواهد شد؟

پاسخ: روح خدا باعث می‌شود که قرائت و به خصوص موعظۀ کلام به عامل موثر الزام و توبه و مجاب شدن و در نهایت توبه کردن و ایمان آوردن گناهکاران تبدیل شود و روح خدا همچنین ایشان را در قدوسیت بنا می‌کند و از طریق ایمان، نجات می‌بخشد.

 

پرسش ۹۰: کلام خدا را چگونه باید خواند و شنید تا اینکه به جهت نجات موثر واقع گردد؟

پاسخ: برای اینکه کلام خدا به جهت نجات موثر واقع گردد، لازم است که با دعا کردن خود را آماده شنیدن آن بسازیم و با دقت به آن کلام توجه کرده، از خدا بخواهیم که قدرت درک آن را به ما عنایت کند.  همچنین لازم است که آن کلام را با محبت و دعا پذیرا شویم و آن را در دل خود جا بدهیم و سپس در زندگی خود به عمل ببندیم.

 

پرسش ۹۱: آیین‌های مقدس چگونه به جهت نجات موثر واقع می‌شوند؟

پاسخ: آیین‌های مقدس به خودی خود و در خودشان حاوی قدرت ویژه‌ای نیستند و نه آن افرادی که آیین‌های مقدس را برگزار می‌کنند، از قدرت و نیروی خاصی برخوردار می‌باشند.  بلکه آیین‌های مقدس به لحاظ برکت مسیح و عمل روح‌القدس، در زندگی کسانی که آنها را به ایمان دریافت می‌کنند، به جهت نجات موثر واقع خواهند شد.

 

پرسش ۹۲: آیین مقدس چیست؟

پاسخ: آیین مقدس مراسمی است که از سوی مسیح و به فرمان او برقرار شده است که در آن و به توسط آن، مسیح و مواهب عهد جدید نمودار می‌گردند، مُهر می‌شوند، و به وسیلۀ علامتهای ظاهری و قابل رویت، به ایمانداران منتقل می‌گردند.

 

پرسش ۹۳: آیین‌های مقدس عهد جدید کدامند؟

پاسخ:  آیین‌های مقدس عهد جدید عبارتند از غسل تعمید و عشای مقدس ربانی.

 

پرسش ۹۴: غسل تعمید چیست؟

پاسخ: آیین مقدس غسل تعمید عبارت است از شسته شدن به وسیلۀ آب که در نام پدر و پسر و روح‌القدس انجام می‌گیرد که علامت و مُهر الحاق و اتحاد ما با مسیح می‌باشد و همچنین بیانگر این حقیقت است که ما فواید عهد (پیمان) فیض را دریافت کرده‌ایم و نشانگر ارتباط ما با خداوند می‌باشد.

 

پرسش ۹۵: چه کسانی باید تعمید بگیرند؟

پاسخ: کسای که عضو کلیسا نیستند نباید تعمید دریافت کنند مگر آنکه ابتدا در ملاء عام ایمان خود به عیسی مسیح و تعهد خود به اطاعت و پیروی از او را اعتراف کنند، ولی اطفال اعضای کلیسا باید غسل مقدس تعمید را دریافت نمایند.

 

پرسش ۹۶: عشای مقدس ربانی یا شما خداوند چیست؟

پاسخ: عشای مقدس ربانی یا شما خداوند یک آیین مقدس است که در طی آن، همانگونه که مسیح به ما دستور داد، نان و شراب داده و ستانده می‌شود تا اینکه موت مسیح اعلام گردد.  آنهایی که شام خداوند را به نحو شایسته و درست دریافت می‌کنند، در بدن و خون وی و تمامی مواهب او نه به صورت جسمانی، بلکه به صورت روحانی و به وسیلة ایمان شریک می‌گردند و نتیجتاً از نظر روحانی قویتر شده در فیض رشد می‌کنند.

 

پرسش ۹۷: شیوۀ صحیح دریافت عشای مقدس ربانی چیست؟

پاسخ: شیوۀ درست دریافت شام خداوند این است که خود را تفتیش کنیم که آیا معنی و مفهوم بدن خداوند را درک می‌کنیم، آیا با ایمان از او تغذیه می‌نمایم، آیا با اطاعتی تازه شده به نزد وی می‌آییم؟  تا اینکه مبادا به طرزی ناشایسته از آن بخوریم و بنوشیم و داوری و حکم الهی را بر خود بیاوریم.

 

پرسش ۹۸: دعا چیست؟

پاسخ: دعا عبارت است از تقدیم کردن خواسته‌ها و آرزوهایمان که همسو با ارادۀ خداست، اعتراف کردن به گناهان، و یاد آوری و شکرگزاری رحمتهای خدا، در نام عیسی مسیح می‌باشد.

 

پرسش ۹۹: خدا چگونه ما را در دعا هدایت می‌نماید؟

پاسخ: تمامی کلام خدا و مخصوصاً دعای ربانی، یعنی همان دعایی که مسیح به شاگردان خود آموخت، ما را در دعا کردن هدایت می‌کند.

 

پرسش ۱۰۰: بخش نخست دعای ربانی به ما چه می‌آموزد؟

پاسخ: بخش نخست دعای ربانی (ای پدر ما که در آسمانی) به ما یاد می‌دهد که همانطور که کودکان به نزد پدر خود می‌روند، ما نیز با اطمینان کامل و در عین حال ترس آمیخته با احترام، به حضور خدای مقدس برویم، پدری که آمادۀ کمک کردن به ماست.  این قسمت همچنین به ما یاد می‌دهد که با دیگران و برای دیگران دعا کنیم.

 

پرسش ۱۰۱: در اول درخواست، برای چه چیزی دعا می‌کنیم؟

پاسخ: در نخستین درخواست (نام تو مقدس باد)، دعا می‌کنیم که خدا ما و دیگران را یاری کند تا در هر چه که او جهت شناسانیدن خود به جهان به کار می‌گیرد او را جلال بدهیم و همچنین دعا می‌کنیم که او از همه چیز جهت جلال نام خود استفاده کند.

 

پرسش ۱۰۲: در دومین درخواست برای چه چیزی دعا می‌کنیم؟

پاسخ: در دومین درخواست (ملکوت تو بیاید)، دعا می‌کنیم که ملکوت شیطان نابود بشود، تا ملکوت فیض خدا با ما و آنکسانی که بعدها وارد ملکوت خواهند شد و در آن خواهند ماند، پیشرفت نماید، و دعا می‌کنیم که ملکوت جلال او به زودی بیاید.

 

پرسش ۱۰۳: در سومین درخواست برای چه چیزی دعا می‌کنیم؟

پاسخ:‌ در سومین درخواست (ارادۀ تو چنانکه در آسمان است بر زمین نیز کرده شود)، ما دعا می‌کنیم که به ما فیض عطا کند تا ظرفیت و تمایل فهمیدن، اطاعت کردن، و تسیلم شدن به ارادۀ او را در هر امری بر روی زمین داشته باشیم، همانطور که فرشتگان او در آسمان اینگونه از ارادۀ خدا اطاعت می‌کنند.

 

پرسش ۱۰۴: در چهارمین درخواست برای چه چیزی دعا می‌کنیم؟

پاسخ: در چهارمین درخواست (نان کفاف ما را امروز به ما بده)، ما دعا می‌کنیم که خدا از مواهب نیکوی خود به میزان کافی به ما هدیه نماید تا اینکه بتوانیم از برکات او استفاده کنیم.

 

پرسش ۱۰۵: در پنجمین درخواست برای چه چیزی دعا می‌کنیم؟

پاسخ:  در پنجمین درخواست (قرضهای ما را ببخش چنانکه ما قرضداران خود را می‌بخشیم)، ما به بخشیدن دیگران تشویق می‌شویم و اعلام می‌کنیم که فیض خدا در این کار ما را یاری خواهد کرد.  همچنین دعا می‌کنیم که خدا به خاطر مسیح درخواست می‌کنیم که گناهانمان را ببخشد.

 

پرسش ۱۰۶: در ششمین درخواست برای چه چیزی دعا می‌کنیم؟

پاسخ: در ششمین درخواست (ما را در آزمایش میاور بلکه از شریر ما را رهایی ده)، دعا می‌کنیم که خدا یا ما را از افتادن در دام شریر و سوسه رهایی ببخشید و یا کمک کند که به دام شریر و وسوسه نلغزیم.

 

پرسش ۱۰۷: در هفتمین درخواست برای چه چیزی دعا می‌کنیم؟

پاسخ: قسمت پایانی دعای ربانی (زیرا که ملکوت و قوت و جلال تا ابدالآباد از آن تست)، به ما می‌آموزد که با به یاد داشتن اینکه تمامی قوت و ملکوت و جلال از آن اوست، خدا تنها دلگرمیمان در حین دعا و پرستش او باشد.  به منظور نشان دادن اینکه می‌خواهیم خدا دعایمان را بشنود و همچنین ابراز اطمینان از اینکه خدا دعاهایمان را می‌شنود، می‌گوییم: آمین.

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.