آیا عهد عتیق طریق نجات با اعمال را به ما تعلیم می دهد؟


law

مطمئن هستم شما هم مانند من گاهی در مجامع عمومی از برخی از مسیحیان می شنوید که می گویند: «نجات در عهد عتیق توسط اعمال تحصیل می شد اما در عهد جدید این ایمان است که ما را نجات می بخشد.»

تقریبا تمام پژوهشگران و الهیات دانان بر این عقیده هستند که این باور صحیح نبوده و هیچ پایه و اساسی برای تاکید بر آن وجود ندارد. زمانی که پولس تلاش می کند تا پارسایی بر اساس ایمان را ثابت کند به ابراهیم رجوع می کند.( رومیان 4: 1- 25، غلاطیان 3: 6- 9)  او همانطور در خصوص داود صحبت می کند (رومیان 4: 6- 8). او این حقیقت را در کتاب پیدایش 15: 6 می یابد که به ما نشان می دهد ابراهیم بخاطر ایمان خود پارسا به حساب می آید.کلام خدا در کتاب یوشع 24: 2 به ما می گوید که ابراهیم یک بت پرست بود و همینطور کتاب رومیان ابراهیم را،  پیش از نجاتش، بی دین خطاب می کند (رومیان 4: 5) به همین جهت او (ابراهیم) به خدا اعتماد کرد تا وی را نجات بخشد. اینکه ابراهیم و داود در کتاب رومیان باب چهارم ذکر شده اند، قابل توجه است.

https://edwinabnous.wordpress.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif

مسلما فهم این مطلب که ابراهیم به ایمان نجات یافت چندان دشوار نیست، مخصوصا اینکه او پیش از بخشیده شدن شریعت می زیسته است. اما شاید گروهی گمان برند چون داود در دورانی زندگی می کرد که شریعت به قوم بخشیده شده بود، بنابراین طریق نجات او باید متفاوت باشد. اما پولس در خصوص داود هم به ما می آموزد که او بوسیله ایمان پارسا شمرده شد و برتری های اخلاقی وی دلیل نجات او نبوده است.از آنجایی که استدلال پولس رسول برای تایید پارسایی بر اساس ایمان از کتب عهد عتیق گرفته شده است، بنابراین پناه بردن به عهد عتیق برای اثبات نجات از طریق اعمال کاری بیهوده است.

همانطور که گفتیم اشاره  به  شخص داود مهم است زیرا که او زیر شریعت متولد شده بود. زمان بخشیده شدن شریعت، دوران تازه ای را که در آن طریق نجات با زمان ابراهیم متفاوت باشد، معرفی نمی کند. برعکس، داود و ابراهیم هر دو به یک طریق نجات یافتند. آنها به خدا اعتماد کردند و خداوند آنها را علارغم گناهانشان، رستگار ساخت.این را هم باید اضافه نمود که هم پولس رسول و هم نویسنده رساله عبرانیان، هر دو برای تایید اینکه پارسایی از طریق ایمان حاصل می شود، به کتاب حبقوق اشاره می کنند (حبقوق 2: 4) (رومیان 1: 17، غلاطیان 3: 11، عبرانیان 10: 38)

حبقوق به یهودا هشدار می دهد که داوری خواهد شد، زیرا که شریعت خدا را مخدوش کرده و از آن طغیان نموده است. خداوند قول می دهد که توسط بابلی ها خشم خود را بر قوم خود نشان دهد، اما با این وجود که خشم خدا بر یهودا نازل می شود، در این میان اگر کسی به خدا توکل نماید و به او اعتماد نماید، زنده خواهد ماند.  (حبقوق2: 4

باب سوم کتاب حبقوق، داستان خروج را به خاطر می آورد که خشم خدا و نجات او نمایان می گردد، اما در میان این داوری، زمانی که انجیرها شکوفه نمی آورند و موها باور نمی گردند، آنانی که به یهوه اعتماد داشته باشند در شادی خواهند بود. آنها به خدا به عنوان قوت خویش خواهند نگریست. به خدا برای قوت و شادی نگریستن، به بیان دیگر اعتماد کردن به خداست.

حبقوق اعتراف می کند که قوم، شریعت خدا را نگاه نداشته است (حبقوق 1: 4) بنابراین تنها امید آنها، «خروجی» تازه است، خروجی که خدا از آن طریق قوم خود را نجات می بخشد و آنانی که بخدا اعتماد کنند، نجات خواهند یافت.

با این پیش فرض (که البته بعدا به آن خواهیم پرداخت)، عهد موسی، عهد شریعت گرایانه ای نبود، چنین نتیجه گیری که نجات از طریق اعمال تحصیل می گشت، استدلالی بیهوده است. شریعت زمانی به قوم بخشیده شد که آنها از مصر رهایی یافته، فدیه داده شده بودند، بنابراین اطاعت آنها، واکنش محبت آمیز آنها به فیض خدا بود.

کتاب عبرانیان باب 11، چنین فهمی از نجات را (از طریق ایمان) با فهرست کردن اسامی افرادی از عهد عتیق که بجهت ایمانشان از طرف خدا پاداش داده شده اند، تایید می کند (آیه 6)

به عنوان مثال، قربانی هابیل در مقایسه با قربانی قائن نزد خدا پذیرفته گشت، زیرا که با ایمان گذاشته شد. (آیه 4)

نوح نیز وارث عدالت گشت زیرا که به وعده خدا ایمان آورد و این ایمان در ساختن کشتی جلو یافت. (آیه 7)

به همین صورت اطاعت ابراهیم نیز ریشه در ایمان داشت. (آیه 8)

موسی به همراه قوم، ایمان خود را با خارج شدن از مصر و گذراندن قربانی بره نشان دادند. (آیات 23- 29)

زندگی راحاب نشان دهند ایمان وی است. او فاحشه ای بود که شغل غیراخلاقی وی، مطمئنا او را شایسته کسانی که سیرت نیکو داشتند نمی کرد بنابراین کارهای او نیکو نیز بشمار نمی رفتند، اما او بخاطر ایمانش نجات یافت. (آیه 31)

در کل تمام کسانی که خدا را خشنود ساختند، با ایمان چنین کردند. (5- 6، 33- 38)

شهادت کتاب مقدس در خصوص این پرسش بسیار آشکار است، نجات در عهدین (قدیم و جدید) بر اساس ایمان بود و نه اعمال. طریق نجاتی خواننده در کل کتاب مقدس خواهد یافت، ایمانی است که باید بر وعده های خدا اعتماد کند.

Advertisements

15 دیدگاه برای “آیا عهد عتیق طریق نجات با اعمال را به ما تعلیم می دهد؟

 1. ممنون ادوين جان
  خدا بهت بركت بده برادر عزيز
  ممنون از مطالب پر مغز و كاملت
  فيض خداوند با تو باشه

  Sent from my iPhone

  >

 2. Salvation to mankind only comes through the Grcae and blood of Jesus Christ. There are Jews that are not saved but are religiously practicing their religion and have strong faith. But are they saved ? The answer is No. There are Messianic Jews who have come to Christ and are saved by Him. They are well aware of the fact that the Old Testament does not provide salvation or «Nejat». Obviously God is sovereign and can forgive anyone at anytime as He see it deemed. I think dear brother you need to revise your article because it becomes confusing to many Muslims and others. Only grace and salvation which is offered by Christ alone saves. John 14:6 blessing to you and your work.

  • Thank you dear Iraj, This is precisely my argument that Jesus is the only way to salvation and OT did not offer salvation by works. This is not a exhaustive article but series of QA in attempt to give quick answer provided with some biblical references. I am working on a larger body of writing which focuses on Justification by faith alone, in it, i will be more extensive in explaining relation of law and faith

   • My dear brother,
    Faith in what and who? Even the atheists have faith in non-existence of God. I am sorry to say that your article is confusing even though I know you do not mean it because I know your heart. But we all come sometimes with ideas which are not Biblical and need to correct it. I do not see name and salvation offered by our Lord anywhere in your article. Muslims also have faith and some of them in the God of the Bible, are they saved? No. Salvation comes to mankind only through the .
    .sacrifice and blood of Jesus the Christ. You must emphasis that in your article. Respectfully, Your brother in Him, Iraj

   • My dear brother, This article is not addressing Muslims, This is a reformed view of Christians and biblical law, exploring (in a progressive way in sequential articles) the doctrine of Justification by faith alone through grace alone, (sola fide, sola gratia) and I mean to engage into (not exhaustive) criticism of New Perspective on Paul movement.
    My presupposition for this article is exclusivism which i have explored in previous articles in extent. here
    I am trying to understand your point, maybe it is not clear for me. Maybe I am coming from a perspective the presupposes the readers of my articles (concerning in house debates like this) to be Christians.
    But again you crituque is most welcomed and I would like to know more about it. (just another reminder, this is one article of many to come)

   • Dear br Iraj,

    I was notified by one of our common friends, Pastor Tommy, of a mistake on my article which apparently you had pointed out the ambiguity of it in the article, caused by that sentence. here is the correction:
    بنابراین پناه بردن به عهد عتیق برای اثبات نجات از طریق ایمان کاری بیهوده است.
    باید اینگونه باشد که البته تصحیح کردم
    بنابراین پناه بردن به عهد عتیق برای اثبات نجات از طریق اعمال کاری بیهوده است.
    I apologize for not understanding your point.
    I am collecting some teachings and also writing on doctrine of Justification which i am hoping would make much more sense to our common readers in its totality. But going back to your comment, I understand your concern and it is valid. This article needs to be placed in a larger context to clear misinterpretation.
    Thank you again and I appropriate your valuable critical comments.
    Edwin

 3. برادر گرامی ادوین، با تشکر از مقالۀ بسیار زیبا و جالبتان در رابطه با موضوع مورد بحث. من همیشه به وجود شما و نیز به توانایی نوشتن و قدرت قلم شما افتخار نموده و از شما می‌آموزم. من مکاتبات شما و برادر مشترک و عزیزمان ایرج را در این رابطه دنبال میکنم. به نظر حقیر بنده، شاید که اعتراض ایشان ناشی از دو جملۀ (با عرض معذرت نسبتأ سر در گم کننده و سخت الهیاتی) موجود در مقالۀ شما باشد. منظور بنده این نیست که این دو جمله در تأیید فرضی استدلال شما مبنی بر تحصیل نجات — در دو دورۀ عهد عتیق و عهد جدید (یکی وابسته به اعمال و دیگری وابسته به ایمان) می‌باشد. ولی اگر خواننده (همانگونه که بنده هم بصورت متعدد خواندم و بعد متوجه شدم) و با دقت آن دو جمله را دوباره و سه باره و … بخواند، متوجه خواهد شد که منظور شما همانا نشاندهندۀ این حقیقت الهی و کتاب مقدسی است که در طول هر دو عهد، نجات همواره بر مبنای ایمان بوده (و هست) و نه غیر آن. آن دو جمله را می‌توان در پاراگرافهای ۳، آخرین جمله و پاراگراف هشتم، اولین جمله یافت. امیدوارم که اشتباه و یا جسارتی به هیچکدام از طرفین نکرده باشم. در غیر اینصورت آمادۀ تصحیح شدن می‌باشم.
  در برکات عیسی،
  برادر کهترتان،
  تامی

  • برادر تامی عزیز،
   شکر برای وجودتان .
   الان که آدرس نوشته را دادید و بنده نگاه کردم، حق با شما و با برادر ایرج است.
   بنده همینجا از شما و برادر ایرج پوزش می طلبم. شما دوستان حق دارید چونکه بنده در پاراگراف سوم جمله آخر بجای استفاده از واژه اعمال از واژه ایمان استفاده کردم و این اشتباه تایپی بوده است به همین خاطر در مفهوم ابهام بوجود آورده است.

   جمله:
   بنابراین پناه بردن به عهد عتیق برای اثبات نجات از طریق ایمان کاری بیهوده است.
   باید اینگونه باشد که البته تصحیح کردم
   بنابراین پناه بردن به عهد عتیق برای اثبات نجات از طریق اعمال کاری بیهوده است.

   ممنون هستم از توضیح و اصلاح خداوند برکتتان بدهد
   ادوین

   • Beloved brother Edwin,

    As I said, I am so proud of you – and since and especially more now because you so are such a graceful person.

    Love you in Christ,

    Tommy <

 4. با تشکر مجدد ادوین بسیار عزیز. به کار بزرگ و پربرکتتان با اطمینان هر چه بیشتر ادامه بدهید.
  تامی – کانادا

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s